PORADY ON LINE

Kancelaria mając na względzie odległość i brak czasu, w tym również Klientów przebywających na stałe za granicą, oferuje również pomoc prawną on line, w tym w  zakresie:

-zastępstwa przed sądem i organami administracji publicznej,

-sporządzanie pism procesowych i pozasądowych,

-reprezentacja w innych sprawach,

Porady prawne udzielane będą w formie elektronicznej, po ustaleniu stanu faktycznego i uregulowaniu należności za usługę.