WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie określane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem, a uzależnione jest od nakładu pracy i zawiłości sprawy.

Do ustalonego wynagrodzenia należy doliczyć obowiązująca stawkę VAT w wysokości 23 %.

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed Sądami następuje, co do zasady w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r .  w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015,poz. 1804).